Cảm âm - học thổi sáo

Cảm Âm Yêu Nhầm Người của ca sĩ Khắc Việt .Mua Sáo C5 để chơi bài này lh 0971 666 972
Chi tiết
Cảm âm cùng anh chơi bằng sáo la trầm A4. Mua sáo la trầm tốt tại Sáo Trúc Việt lh: 0971 666 972.
Chi tiết
Cảm Âm Sáo Trúc Chia Xa ca sĩ Tuấn Hưng. Bài này chơi bằng Sáo Sol Trầm G4. Mua sáo tốt lh 0971666972.
Chi tiết
Cảm Âm Trịnh Gia chơi bằng Sáo A4. Mua sáo la trầm A4 hay, âm ngọt liên hệ: 0971 666 972.
Chi tiết
Cảm Âm Ngày Đầu Tiên Đi Học chơi bằng Sáo C5. Mua sáo tốt lh: 0971 666 972.
Chi tiết
Cảm Âm Bất Nhiễm | Sáo G4 31 Tháng Giêng 2023
Cảm Âm Bất Nhiễm chơi Sáo G4, Mua sáo tốt liên hệ 0971 666 972.
Chi tiết
Cảm Âm Bác Đang Cùng Chúng Cháu Hành Quân chơi bằng Sáo Bb4. Mua sáo Si giáng Bb4 để chơi bài này lh 0971 666 972.
Chi tiết
Mua sáo tốt, hay, chuẩn âm lh 0971 666 972. Cảm Âm Đón Xuân ca sĩ Như Quỳnh chơi bằng Sáo C5 mua tại đây.
Chi tiết
Cảm Âm Dịu Dàng Em Đến bài này chơi bằng Sáo Bb4. Mua sáo tốt lh 0971 666 972. Sáo Trúc Việt tiêu sáo tốt, chuẩn âm tuyệt đối
Chi tiết
Mua sáo trúc chất lượng cao, âm sắc hay, chuẩn liên hệ: 0971 666 972. Sáo Trúc Việt chuyên sáo ngang, sáo mèo, tiêu, sáo dizi, sáo bầu và nhiều nhạc cụ họ hơi khác chuẩn âm tuyệt đối, chất lượng tốt.
Chi tiết