Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng:

I. Mục đích thu thập thông tin:

  Các thông tin quý khách cung cấp sẽ dùng vào mục đích sau:

 • Cung cấp hàng hóa, thực hiện những giao dịch mà quý khách yêu cầu.
 • Chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc, hỗ trợ kĩ thuật, gửi thông tin đến khách hàng.
 • Cung cấp khách hàng những thông tin khuyến mãi, dịch vụ...
 • Nâng cao tương tác và mỗi liên kết với quý khách.

II. Phạm vi sử dụng thông tin:

 • Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách vào mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của "chính sách bảo mật" này.
 • Khi cần thiết chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để liên hệ trực tiếp với quý khách như qua email, điện thoại, mạng xã hội...

III. Chia sẻ thông tin cá nhân:

 • Khi không có sự đồng ý của quý khách hàng, các dữ liệu thông tin của khách hàng khi mua sản phẩm sẽ được bảo mật và không tiết lộ cho bên thứ ba không liên quan để họ dùng vào mục đích quảng cáo.
 • Ngoại trừ một số trường hợp cần thiết, có sự yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu việc cung cấp thông tin khách hàng.

IV. Thời gian lưu trữ thông tin:

 • Các thông tin cá nhân của quý khách được lưu trữ trong một thời gian cần thiết, nhằm phục vụ yêu cầu khách hàng đề ra.
 • Cam kết bảo mật thông tin khách hàng, sẽ sử dụng biện pháp thích hợp để thông tin khách hàng cung cấp trong quá trình sử dụng được bảo mật tuyệt đối.
 • Khi nhận thông tin khách hàng, bộ phận quản lý và chăm sóc khách hàng sẽ trực tiếp thực hiện yêu cầu cho quý khách trong vòng 24h.
 • Thông tin các thành viên đã đăng kí trên website được bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi. Việc sử dụng thông tin thành viên chỉ được khi có sự đồng ý của thành viên đó hoặc có sự can thiệp của cơ quan có thẩm quyền.
 • Yêu cầu các cá nhân đăng kí tài khoản trên website, mua hàng là thành viên phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ, điện thoại, email... và phải chịu trách nhiệm pháp lý về những thông tin đó.
 • Chúng tôi cam kết sử dụng thông tin khách hàng đúng mục đích và tuân thủ nội dung của "chính sách bảo mật" này.
 • Trường hợp dữ liệu thông tin trên máy chủ bị tấn công, chúng tôi sẽ có trách nhiệm báo cáo với cơ quan điều tra để xử lý vụ việc kịp thời.