Kinh nghiệm chơi sáo

03 Tháng Tư 2018

Những kinh nghiệm chơi sáo được truyền lại cũng như đúc rút ra trong quá trình tập luyện để tiếng sáo trúc được hay nhất, truyền cảm đi vào lòng người.

1. Nguyên nhân gây ra tiếng sáo bị xì, rè

2. Nên kiềm hơi hay phun luồng hơi khi thổi sáo

3. Xông hơi mỗi ngày khi thổi sáo

4. Thế nào là một cây sáo hay