Cảm Âm Inh Lả Ơi |Sáo C5 |SÁO TRÚC VIỆT Chuẩn Nhất

29 Tháng Mười Hai 2023

Cảm Âm Inh Lả Ơi |Sáo C5 |SÁO TRÚC VIỆT Chuẩn Nhất

 

Đoạn 1 : Cảm Âm Inh Lả Ơi

Inh lả ơi
la misol la
Sao noọng ời 
sol mi re
Khắp núi rừng Tây Bắc sáng ngời
la mi re mi la la sol mi sol
Mùa xuân đến ngàn hoa hé cười 
re mi la mi sol solmi re
Inh lả ơi
la misol la
Sao noọng ơi
sol solmisol

 

Xem Video Sáo Trúc TẠI ĐÂY 

Học Thổi Sáo TẠI ĐÂY 

Mua SÁO C5 (SÁO ĐÔ) Để Chơi Bài Inh Lả Ơi TẠI ĐÂY