Nhận xét sản phẩm Sáo Trúc

Viết nhận xét của bạn
*
*
Tệ
Xuất sắc
Nhận xét về sản phầm
sadad
xin giá
Từ: | Ngày: 06/03/2020 2:29 SA
Nhận xét này có hữu ích không? / (0/0)
nx
đẹp quá
Từ: Khách | Ngày: 14/12/2020 4:48 CH
Nhận xét này có hữu ích không? / (0/0)
ưng ý
sản phẩm này rất tốt
Từ: Khách | Ngày: 28/12/2021 10:27 SA
Nhận xét này có hữu ích không? / (0/0)
Chỉ Tuệ
Sáo ở đây rất tốt, mình rất ưng shop này
Từ: Khách | Ngày: 28/12/2021 8:55 CH
Nhận xét này có hữu ích không? / (0/0)
ưng ý
ưng ý sản phẩm của shop
Từ: Khách | Ngày: 29/12/2021 9:53 SA
Nhận xét này có hữu ích không? / (0/0)
Mua sao
sao bn tien
Từ: Khách | Ngày: 31/12/2021 9:48 SA
Nhận xét này có hữu ích không? / (0/0)
Sáo đẹp
sáo rất ok, đẹp và rất tốt
Từ: Khách | Ngày: 02/01/2022 8:26 SA
Nhận xét này có hữu ích không? / (0/0)
sáo trúc
hay
Từ: Khách | Ngày: 06/02/2022 1:13 CH
Nhận xét này có hữu ích không? / (0/0)
Tuong
sao rat dep, lam can than, dang mua
Từ: Khách | Ngày: 11/04/2022 4:35 CH
Nhận xét này có hữu ích không? / (0/0)
Sáo đẹp
sáo rất hay và đep mắt
Từ: Khách | Ngày: 21/04/2022 1:51 CH
Nhận xét này có hữu ích không? / (0/0)
Binh pham
Đẹp quá
Từ: Khách | Ngày: 05/05/2022 11:31 CH
Nhận xét này có hữu ích không? / (0/0)
lin lin
sáo chất
Từ: Khách | Ngày: 18/05/2022 5:19 CH
Nhận xét này có hữu ích không? / (0/0)
hạnh
sáo này có hay không
Từ: Khách | Ngày: 15/08/2022 1:27 SA
Nhận xét này có hữu ích không? / (0/0)