Cảm Âm Sáo Trúc Đừng Làm Trái Tim Anh Đau. Sơn Tùng Mtp. Sáo C5

29 Tháng Sáu 2024

Cảm Âm Sáo Trúc Đừng Làm Trái Tim Anh Đau. Sơn Tùng Mtp. Sáo C5

D2 S2 M2 M2 M2 S2 M2 M2
D2 S2 M2 M2 M2 S2
D2 S2 M2 M2 M2 S2 M2 M2
D2 S2 M2 M2 M2 S2
D2 S2 M2 M2 M2 S2 M2 M2
D2 S2 M2 M2 M2 S2
M2 M2 M2 R2 D2 l R2
R2 R2 R2 D2 D2

sol sol S2 M2 M2 M2 S2 M2 S2
D2 S2 M2 M2 M2 S2
S2 S2 M2 M2 M2 S2 M2 S2
D2 Si2 D2 Si2 S2 S2 S2 M2
M2 M2 M2 S2 S2 D2 D2 D2 l
S2 S2 D2 D2 D2 l
l M2 M2 M2 R2 D2 l D2 R2 R2 D2
------------------------------
D2 D2 D2 Si2 S2 S2 M2 L2 S2 M2 S2 S2
S2 L2 S2 M2 M2 S2 M2 M2 R2 R2 D2 M2 M2
R2 D2 D2 Si2 S2 S2 M2 L2 S2 M2 S2 S2
S2 L2 S2 M2 R2 M2 R2 D2 l D2 R2 R2 D2

D2 D2 D2 Si2 S2 S2 M2 L2 S2 M2 S2 S2
S2 S2 M2 M2 M2 S2 M2 M2 R2 R2 D2 M2 M2
M2 R2 M2 R2 D2 D2 l D2 R2
M2 R2 D2 l D2 R2
M2 R2 D2 l D2 R2
M2 R2 D2 l D2
--------------------------------
Điệp khúc:
D2 R2 M2 S2 L2 M2 R2 S2 S2
S2 M2 R2 D2 l D2 R2 S2 M2
D2 R2 M2 S2 L2 M2 R2 S2 S2 R2 D2#
M2 M2 M2 R2 D2 D2

D2 R2 M2 S2 L2 M2 R2 S2 S2
S2 M2 R2 D2 l D2 R2 S2 M2
D2 R2 M2 S2 L2 M2 R2 S2 S2 R2 D2#
m f M2 R2 D2 D2
----------------------------------
Kết đoạn :
l M2 D2 R2, l l M2 D2 R2
M2 R2 D2 l M2 D2 R2, l l M2 D2 R2 M2 S2 M2
l M2 D2 R2, l l M2 D2 R2 M2 R2 D2
l M2 R2 D2 D2

l M2 D2 R2, l l M2 D2 R2
M2 R2 D2 l M2 D2 R2, l l M2 D2 R2 M2 S2 M2
l M2 D2 R2, l l M2 D2 R2 M2 R2 D2
l M2 R2 D2 D2

Học thổi sáo chuyên nghiệp tại đây

Mua sáo c5 để chơi bài đừng làm trái tim a đau ở đây

Sáo C5 là dòng sáo trúc mà người mới chơi sáo đến những người chơi sáo lâu năm đều yêu thích và sử dụng, là cây sáo thông dụng nhất, dễ chơi, dễ học thổi sáo.

sáo đô beginer c5 

sáo đô c5 nứa bắc dòng s3 của SÁO TRÚC VIỆT

VIDEO TEST ÂM SÁO C5